Islamisme – en orientalsk totalitarisme

Foranlediget af Det Konservative Folkepartis seneste kampagne, hvorfra særligt udtrykket naziislamisme har været genstand for debat, bringer vi hermed til almindelig oplysning et foredrag om emnet ved professor emeritus dr.scient.pol.ved Aarhus Universitet, Mehdi Mozaffari, som holdtes i Aarhuskredsen forårssemestret 2014.