Tidsskriftet

Nr. 2, 65. årgangTidsskriftet Studenterkredsen udkom for første gang siden 1997 i april 2014. Det udkommer fire gange årligt og beskæftiger sig med teologi, filosofi, æstetik og samfund med udgangspunkt i den grundtvigske højskoletradition.

Enkelte numre: 35 kr.
Abonnement pro anno: 100 kr.

Bestilles ved henvendelse til studenterkredsen@gmail.com.

Uopfordrede bidrag – idéer såvel som færdige artikler – modtages gerne.

Bladet udgives af Studenterkredsen og redigeres pt. af Andreas Riis Damgaard, Adam Garff, Kresten Buur Melchiorsen, Søren Bormann og Isak Krab Koed.

Bladet udkom første gang i 1933 og fortsatte indtil 1997 med at udkomme i diverse formater; undervejs skiftede det navn til Kredsen, som såvel foreningen som bladet længe havde heddet i folkemunde.

— — —

FORRIGE NUMRE

Juni/2018
Bastian Vaucanson: Barokkens spøgefugl får stækket sine vinger
Carsten Pallesen: Teologi som konfliktvidenskab
Frederik Engell Holm: Om Foreningen af 3. december 1892

Marts/2018
Ole Lyngvåg: Den folkekirkelige ophøjelse af den moralske middelmådighed
Kristoffer Garne: Lidt om nadverens teologi, salmer og liturgi
Hans Hauge: Kant, nazisme og etik. 1942/43
Søren Lund Sørensen: Til kamp for den dårlige smag

December/2017
Jens Alfred Raahauge: Kunst-essay i anledning af Per Arnoldis selvbiografi
Kresten Buur Melchiorsen: Historien er (u)afsluttet
Rasmus Vangshardt: Nekrolog. Nu er der ro
Julius Jens Hermann Petersen: Provsten med røven i postkassen

Oktober/2017
Søren Bormann: Musikalsk poetik
Andreas Riis Damgaard: To cykelryttere, to verdener, ét symbol
Rasmus Vangshardt: Pariserfarer og toiletafhandlinger
Isak Krab Koed: Vor letsindige frækhed

Maj/2017
Rasmus Vangshardt: Den nye kunst og den gamle kirke. Johannes Holbek in memoriam
Ole Lyngvåg: Leversygdomme og deres helbredelse
Kresten Buur Melchiorsen: En nøgtern anmeldelse af Søndre Campus
Jakob Schweppenhäuser: Ilden i Kredsen
Johan Christian Nord: Fristelsen i ørkenen

Februar/2017
Bjarke Lynning Nielsen: Altødelæggeren Kant
Søren Bormann: De store fortællingers bånd
Hermann Alois Schmid: “Jeg lærer at se”
Andreas Riis Damgaard: Jonas’ bog – a fishy tale?
Isak Krab Koed: Englen Engelberth

November/2016
Frederik Engell Holm: Forskellen på smukt og grimt
Ole Lyngvåg: Glemslens lov – erindringens evangelium
Kristian Vejbæk Nicolaisen: Er kærligheden til det tyske en ulykkelig forelskelse?
Søren Lund Sørensen: Her har hjertet hjemme
Hans Hauge: Kritik opgav ånden

September/2016
Kresten Buur Melchiorsen: Teknik og homiletik
Svend Erik Larsen: Brandes i dansk kulturel og ideologisk kontekst
Isak Krab Koed: Hvem er det, som ikke vil livet?
Marcus Nygaard Pedersen: Eroica-symfonien og det fejlbarlige geni
Mikkel Crone Nielsen: Den store mand på Bjerget

April/2016
Hans Nørkjær: Guds begyndelse
Mette Vrangbæk Riis: Klaus Rifbjerg – mytologisk modernisme
Isak Krab Koed: Ukrudtet – mellem håb og nihilisme
Christian Krogh Olsen: Céline og de andre røvpulere
Andreas Riis Damgaard: Skabelse og glemsel

Februar/2016
Søren Bormann: Den antikke retoriks rolle i barokmusik
Johan Christian Nord: Nogle strø-tanker om Den klare sol går ned
Kristoffer Garne: Gudshusets dør
Astrid Johanne Høg: Den uafvendelige råhed

November/2015
Adam Garff: ”Le futur proche.” Om Underkastelse
Rasmus Petersen: Kierkegaard og Schelling
Clara Marie Westergaard: Koptisk selvforståelse og de ægyptiske revolutioner
Kristoffer Garne: Den kosmiske kærlighedssanger eller Grundtvig som hattedamedigter og new age-filosof
Elias Westergaard: Incitamenter
Andreas Riis Damgaard: En kirkesnobs bekendelser

September/2015
Johannes Aakjær Steenbuch: Filosofi og religion
Julius Jens Hermann Petersen: Det mytologiske hotel
Søren Lund Sørensen: Den anonyme gavegivnings utaknemmelighed
Ole Jensen: Duplik til Hans Nørkjær
Jens Alfred Raahauge: Loven som autistisk golem
Christian Krogh Olsen: Døde, hellige træer

Juli/2015
Anders Thyrring Andersen: Befrielse?

April/2015
Andreas Pilekjær: Valget i ødemarken
Anna Hoffmann: Det ku’ vær’ så godt – og så’ det faktisk skidt
Søren Bormann: J.S. Bachs kirkekantater som musikalske prædikenerKaare Kjærhus: Fascismen og tabet af den fælles forståelse
Søren Frank Jensen: At læse Paulus – protestantisk selvplageri?

Marts/2015
Johan Christian Nord: Kan påskeblomsten gro i sommerfugledalen?
Jakob Sanddal: New Learning and New Ignorance. Lewis’ opgør med Renæssancen
Iben Vinther Nordestgaard: Påskeprædiken

Februar/2015
Johannes Aakjær Steenbuch: Forsoning og almagt
Rasmus Vangshardt: Frankfurterskolen og den ekspressionistiske Kafka
Erik Skyum-Nielsen: Salmen som smertens- og hjertebarn
Hans Nørkjær: Svar til Ole Jensen
Hans Henrik Hjermitslev: Øer af dannelse i et hav af kompetencer
Thomas Aastrup Rømer: Forholdet mellem skole og gymnasium
Kirsten M. Andersen: Fortælling i skolen. Livet i verden sammen med andre

December/2014
Kristoffer Garne: Juleklip med Grundtvig. Historisk-poetisk advent
Andreas Riis Damgaard: At ærens Konge må inddrage
Hans Nørkjær: Mennesket imod helvedeskræfterne
Isak Krab Koed: Don Quijote – et julens dysangelium
Rasmus Vangshardt: Jul på et trolddomsbjerg
Kristine K. Ravn: Prædiken til juledag
Johan Christian Nord: Herrens år og kongens sværd

November/2014
Rasmus Vangshardt: Karneval på vulkanskrænten. Felix Krull og sivene i vinden
Laura Cæcilie Jessen: Bukdahl og Augustin. Den frugtbare tilintetgørelse
Søren Holm: En egen religion
Andreas Riis Damgaard: Velfærdsstat og aflad
Anders Thyrring Andersen: Den kristent-radikale Jakob Knudsen
Ole Jensen: Forkyndelsens rette forargelse
Hans-Jørgen Schanz: Krarup – kristen, borgerlig, antiborgerlig
Rim på reversen ved St. St. Blicher

September/2014
Thomas Reinholdt Rasmussen: Den perfekte død. Et essay om Karl Ove Knausgård
Martin Ravn: Transsubstantion og realnærvær hos Ernst Jünger
Henrik Wigh-Poulsen: Gipsbusten i kulturkonservatismens vindueskarm
Martin Hauberg-Lund: Optegnelser fra en lærerbolig
Hans Nørkjær: Om korsets dårskab og mytologiens sprog
Rim på reversen ved Pia Tafdrup

April/2014
Redaktionen: Litterær genopstandelse
Ole Jensen: Forkyndelse og forståelse hos Løgstrup
Johan Christian Nord: Hvad der må gøres
Monica Papazu: Kunsten og vor fælles verden
Adam Garff: Medium rare, please
Kristoffer Garne: Den gamle tale
Bo Hakon Jørgensen: Om sjæl og  sprut
Rim på reversen ved Søren Fauth

Registrant for tidsskriftets første periode fra 1933 til 1997 findes lige her.