Rimkrøniken Anno 2013 II

Kredsen har modtaget sit første indlæg fra Aarhuskanten fra stud.theol. Isak Krab Koed, der er bestyrelsesmedlem i Aarhuskredsen. I sit bidrag til Kredsens kommende jubilæumsskrift skriver Hans Hauge, at det i sin tid en overgang var “litteraterne”, der styrede Københavnkredsen og de tidehvervkse, der regerede i Aarhus. Om det med dette poetiske indtog og den nylige tidehvervske oprustning i København nok engang er ved at vende til det modsatte, kan vi næppe sige noget om endnu, men interessant er det da dog at notere sig. Redaktionen takker i hvert fald for dette digt, der som alle andre bidrag er meget velkomne til at blive indsendt.

HØR, HVOR ER DEN GUD?
Af stud.theol. Isak Krab Koed

Selv stilhed støjer i engen, hvor dådyr
springer og antager kækt, de er til
idet jeg i martrende tvivl spekulerer
og overser englenes nynnen og spil

Hør, hvor er den Gud, der hyldes i bøger
så siger jeg, mens det regner i smug
og ænser slet ikke med drivvåde briller
at græsset er skabningens festlige dug

Og hvem er ham, de kalder for Kristus
en frelser eller en kryptisk poet
færdes han mon i Aarhus og Netto
hvor møder man en jødisk asket?

Omkring mig svæver bevingede kroppe
som stråler af himmelsk ånd og kulør
de søger forgæves at give fortrøstning
og tror vel, at jeg er skingrende skør.

Rimkrøniken anno 2013

I gamle – altså i mytologisk gamle – dage var der i Kredsens blad en stærk tradition for post-festum lejlighedssange. En tradition, der nu ser ud til at være blomstret op af glemslens muld. I hvert fald har redaktionen modtaget følgende fra en vis hr. stud.poet. Jørn “Granaten” Hærknas i anledning af de to bestyrelsers årlige dannelsesrejse til Skærum Mølle i weekenden.

Mel: En i Kredsen bekendt slagsang

Når vi drager, som de Krager
Over Land med Forårstegn
Langt mod Vesten hist hvor Blæsten
Præger Jyllands golde Egn
Vågner Kredsens Mænd og Jenter
Synger, mens vi spændte venter
På at Skærum Øjet ser
På at Skærum Øjet ser

Og i Bussen frem med Sjussen
Frem med Gammel Dansk så ram
Ad de Veje, Jensen dreje
Over Bro og Bakkekam
Sorte Guld og Frydesange
Gør, hver Dåre bliver bange
Kredsens Sang er Gude-Gnist
Kredsens Sang er Gude-Gnist

Og ved Åen, ja, der lå den
Målet for vor Kredsen-Tur
Dåser flyder, og vi nyder
Gudruns Mad fra ”Løve-Bur”
Her på Heden mærkes Sæden
Som den spirer midt i Væden
Livets Vand er nu for Hånd
Livets Vand er nu for Hånd

Vores Formænd, de tør ro den
Båd vi stævner ud herfra
Ned skal Whisky, bare prisgiv
Krop og Stemme, vi er klar
Med en Sangbog og en Bajer
Skal vi vinde Torden-Sejr
Knold og Ånd vær nu beredt
Knold og Ånd vær nu beredt

Og hver Morgen, Hoved-Sorgen
Dundrer frem i fuld Galop
Træthed tordner, Kaffen ordner
Vangshardt synges lystigt op
Hvaler slagtes, Jord forpagtes
Island tragtes, Ungdom agtes
Else, hold mit mindste Bud
Ellers bli’r du skiftet ud

Anekdoter, gamle noter
Frem fra Kredsens Ånds-Arkiv
Frit de springer, let på Vinger
Og de får fornyet Liv
Garne priser Laurids’ Mæle
Ballings Slægtning Fromhed kvæle
Kætterpriser deles ud
Kætterpriser deles ud

Frygt dog ikke, tro og nikke
Det kan Kredsens bedste Mænd
På en Gud-Dag og en Slud-Dag
Fikser Nadver alt igen
Og som sidste punkt vi ærer
Damgaards Slægt, og konverserer
Tak for Sild og Snaps igen
Tak for Sild og Snaps igen

Hele Turen, frem med Luren
Det er Åndens Våbengny
Ungdoms-Flammer Tonen rammer
Og det klinger højt i Sky
Men før alle bliver fromme
Må vi ned fra Babel komme
Du er klam, din idiot!
Du er klam, din idiot!